Chính sách hoàn tiền

Sản phẩm của Công ty Viên Gia Phát đặc thù và làm theo đơn đặt hàn nên không áp dụng chính sách hoàn tiền. Nhưng căn cứ vào đơn hàng hoặc hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vấn đề một cách nhanh nhất với những sản phẩm/ hàng hóa bị lỗi để đảm bảo mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Bài viết cùng chủ đề:

Đội ngũ hỗ trợ

Sales
Hotline
Sales
Kinh doanh 1
Sales
Kinh doanh 2
Sales
Kinh doanh 3